Konkursowy regulamin - wyzwanie dal tych co lubią myśleć:)

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań,
  • utrwalanie treści matematycznych,
  • doskonalenie logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
    oraz wytrwałości w rozwiązywaniu łamigłówek umysłowych,
  • wdrażanie do samodzielności działania i myślenia.

 Termin:  

Etap pierwszy

Uczniowie rozwiązują zadanie raz w miesiącu (w pierwszym lub drugim tygodniu )
                        – październik, listopad, grudzień, luty, marzec.

Etap drugi

Zwycięzcy I etapu rozwiązują zadanie raz w miesiącu (w pierwszym lub drugim tygodniu )

                        – kwiecień, maj. 

Warunki udziału w konkursie:

  • Na początku każdego miesiąca uczniowie rozwiązują przygotowane zadania matematyczne w obecności wychowawcy.
  • W dniu rozwiązywania testów są one przekazane przez wychowawcę opiekunowi szkolnego konkursu (A. Wasilewska).

Formy oceny:   

Pierwszy etap zakończony zostaje podliczeniem uzyskanych punktów w zadaniach z poszczególnych miesięcy. Wyniki zostają przekazane w marcu. Do kolejnego etapu przechodzi 10 uczniów z najwyższymi wynikami. Drugi etap wyłania trójkę zwycięzców konkursu.

 

W czerwcu 2020 roku nastąpi podsumowanie całorocznej punktacji i ogłoszenie wyników.

Przewiduje się dyplomy i nagrody dla zwycięzców.

 

 mgr A.Wasilewska

Zadania skonstruowane są w formie zadań – etap I i II „Łamigłówki, zagadki, puzzle”