14-18 października 2019

 

Poniedziałek, 14 października 2019 - Konkurs

Dzień Edukacji Narodowej. Dnia 7.10.2019 każda klasa wylosuje jeden kraj i dnia 14.10.2019 z wychowawcą będzie tworzyć plakat (A4) za pomocą nakrętek lub plasteliny. 15 października wycięte kontury państw z naklejonymi nakrętkami lub plasteliną zostaną zawieszone w głównym holu w szkole tworząc mapę Europy. Każdy plakat musi być podpisany (klasa) i oddany koordynatorowi.

 

Wtorek, 15 października 2019 - Ankieta

We wtorek na każdej pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie będą wypełniać ankiety dot. demokracji (uczniowie wypełniają na swoich kartkach). W piątek, 18 października zostaną podane wyniki głosowania. Wypełnione ankiety oddać koordynatorowi.

 

Środa, 16 października 2019 - Prezentacja

W środę na każdej pierwszej godzinie lekcyjnej zostanie przedstawiona prezentacja dot. demokracji.

 

Czwartek, 17 października 2019 - Konkurs

Od 7 - 11 października każda klasa stworzy plakat zachęcający uczniów do udziału w wyborach do SU.

 

Piątek, 18 października 2019 - Apel

Uczniowie klasy 6A zaprezentują krótkie przedstawienie dot. demokracji. Zostaną także podane wyniki ankiety oraz zwycięzcy konkursów.

Koordynator: Joanna Komarnicka