Szkolny konkurs „Sławni katowiczanie” - cele i zasady

Cele konkursu

 • Zachęcenie uczniów do tworzenia prezentacji multimedialnych;
 • Propagowanie Dnia Regionalnego;
 • Poznanie sławnych osobistości Katowic, których już nie ma wśród nas, żyjących,
 • Doskonalenie warsztatu pisarskiego;
 • Dbałość o estetykę, zasady ortograficzne i interpunkcyjne;

 Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII;
 • Uczniowie prace konkursowe oddają w formie prezentacji multimedialnej na pendrivie;
 • Najlepsza praca zostanie zaprezentowana w trakcie obchodów Dnia Regionalnego;
 • Oceniana będzie zgodność z tematem, estetyka i szata graficzna;
 • Prezentacja powinna zawierać krótką biografię osoby oraz ważne wydarzenia z jej życia, które wsławiły się w dalsze losy naszego miasta;
 • Prezentacja powinna składać się minimum z 5 slajdów.

 Prace należy oddawać koordynatorom konkursu: p. Hannie Wilk i p. Tomaszowi Tyczce do dnia 3 grudnia.