REGULAMINY KONKURSÓW DLA UCZNIÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU "BEZPIECZNE DZIECKO - PRZYJACIEL SZNUPKA" I "BEZPIECZNY NASTOLATEK" DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KLASY I - II

Temat konkursu: Sznupek i Ja dbamy o nasze zdrowie

Wykonanie rysunku: W jaki sposób razem ze Sznupkiem możesz dbać o własne zdrowie

Wymagania techniczne:

- Format pracy A - 4

- Technika dowolna

- Wyłącznie prace płaskie

KLASY III i IV

Temat konkursu: Dbamy o zdrowie

Wykonanie plakatu - w jaki sposób Ty dbasz o zdrowie

Wymagania techniczne:

- Format pracy A - 3

- Technika dowolna

- Wyłącznie prace płaskie

Prace indywidualne wykonane samodzielnie przez dziecko

KLASY V i VI

Zadanie konkursowe:

Wykonanie projektu krzyżówki profilaktycznej, której rozwiązanie będzie hasło: WYBIERAM WOLNOŚĆ

Wymagania konkursowe:

Rozwiązaniem krzyżówki ma być hasło: WYBIERAM WOLNOŚĆ

Forma krzyżówki: dowolna

Liczba poszczególnych haseł: 15 - 25

Krzyżówka musi posiadać instrukcję jej wykonania

Format prac A 4 (maksymalnie dwie kartki)

Praca powinna zostać przygotowana samodzielnie przez ucznia

KLASY VII I VIII

Zadanie konkursowe:

Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: DOBRE WYBORY DAJĄ MI WOLNOŚĆ

Prezentacja ma mieć charakter profilaktyczny. Powinna być praktycznym przewodnikiem po wybranych zasadach bezpieczeństwa zawartych w książce Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka - Bezpieczny Gimnazjalista

Wymagania konkursowe:

  • Praca powinna składać się maksymalnie z 8 - 10 slajdów
  • Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez ucznia
  • Jeśli uczeń wykorzystuje materiały z Internetu powinien wskazać materiały źródłowe

 

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ LUB DO PEDAGOGA DO DNIA 24.02.2020 R.

Dodatkowych informacji na temat w/w konkursów  udziela koordynator Programu pani Anna Glinkowska.