Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-historycznym „Dziękuję Ci za Niepodległą Polskę” dla klas V i VI

 

Cele konkursu:

rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem polskim oraz historią,

poszerzenie wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, patronie naszej szkoły,

rozwijanie zasobu słownictwa uczniów,

kształcenie umiejętności poprawnego pisania w języku ojczystym.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

Zadaniem uczniów klas V i VI jest napisanie listu do Tadeusza Kościuszki, w którym należy złożyć podziękowanie za życie w Niepodległej Polsce.

Praca pisemna może być napisana na komputerze, czcionką 12, Times New Roman. List nie może przekraczać dwóch stron A4.

Będzie oceniana zgodność z tematem, spójność wypowiedzi, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i językowa.

Prace należy oddawać koordynatorom konkursu.

 

Koordynatorzy konkursu

p. Anna Marzec i p. Hanna Wilk

 

Termin oddawania prac to 4 marca 2020