"Fizyka dla każdego" - konkurs przeznaczony dla klas 7 i 8. II Półrocze 2020/2021

Zadaniem dla uczniów jest wykonanie np. fotografii, obrazu przedstawiającego zjawisko lub prawo fizyczne oraz podanie jego opisu.

Cele konkursu:
- ukazanie fizyki nie tylko jako poważnej nauki, ale także pasjonującej zabawy,
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, plastycznych, fotograficznych.

Termin: I półrocze

Koordynator: Katarzyna Wojtków