Szkolny Konkurs “Atomowy zawrót głowy” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8

Konkurs będzie przeprowadzony wśród zainteresowanych w/w tematyką uczniów, w formie pisemnej, poleceń otwartych i testowych. Zadania będą sprawdzały znajomość materiału z zakresu wewnętrznej budowy materii. Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się następującymi umiejętnościami:

  • ustalania liczby protonów, neutronów i elektronów w atomie na podstawie liczby atomowej i masowej.
  • określenia liczby powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1 i 2 i 13–18, na podstawie ich położenia w układzie okresowym
  • odczytywanie z układu okresowego podstawowych informacji o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal)

Cele konkursu:

  • Rozwijanie zainteresowań uczniów
  • Oswajanie uczniów z trudną tematyką z zakresu budowy atomu
  • Pokazanie uczniom matematyki jako narzędzia wykorzystywanego w porządkowaniu wiedzy z zakresu wewnętrznej budowy materii

Termin: II półrocze 2020/2021

Koordynatorzy: Kamila Serwicka, Katarzyna Wojtków