ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK „PRZYJACIEL ZWIERZĄT”    

Cele:                                                                                     

- wzbudzanie zamiłowania do zwierząt                                  

-kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt                  

- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej                        

- zapoznanie z różnorodnością form plastycznych                                                                                                  

Adresatami konkursu są:                                                     

- uczniowie klas I-III                                                                                                                                                                

Format pracy :                                                                           

- szablon w formie kółka (wzór do odbioru w świetlicy szkolnej)                                                                                                                                           

Technika prac: 

-wykonanie indywidualne przez ucznia na papierze techniką tzw. płaską: rysowanie, malowanie, technika collage itp.                                                                                                                                                                 

Warunki konkursu :                                                               

- Praca powinna zawierać z tyłu metryczkę: imię i nazwisko, klasa, wiek dziecka                                               

-Termin składania prac-do dnia : 13.11.2020r. do świetlicy szkolnej (do p. Moniki)                                                        

-Prace oceniane będą pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji  tematu                                                                                         

-Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody i „6” z plastyki