SZKOLNY KONKURS NA KRZYŻÓWKĘ MATEMATYCZNĄ

 Uwaga! Przedłużamy do 19 kwietnia przesyłanie prac na "Szkolny Konkurs na krzyżówkę matematyczną". 

 

 

Termin: od 10 marca do 10 kwietnia 2021r.

Organizator: nauczyciele matematyki

 

I CELE KONKURSU:

 

  1. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych.
  2. Popularyzacja nauczania matematyki.
  3. Wdrażanie do korzystania różnorodnych źródeł informacji.
  4. Utrwalanie pojęć matematycznych poznanych na lekcjach.
  5. Zachęcanie uczniów do poszukiwania i zdobywania nowych informacji z zakresu matematyki.

Link:

regulamin konkursu