MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA OPOWIADANIE LUB BAJKĘ MATEMATYCZNĄ DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

 

Termin: do 21 KWIETNIA 2021 r.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

w Katowicach, ul. Dekerta 1

tel. 32 253 99 62

 

Link

Regulamin Konkursu

 

 

 

 

I  CELE KONKURSU:

  1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
  2. Rozbudzenie zainteresowań matematycznych..
  3. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
  4. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
  5. Kształtowanie poczucia estetyki.
  6. Pokazanie korelacji między matematyką a innymi dziedzinami.