KONKURS SZKOLNY NA „ZIELNIK Z LIŚCI”

dla klas IV – VI w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

 

KONKURS SZKOLNY na „ZIELNIK Z LIŚCI”

Cele konkursu

  • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych Uczniów.
  • Zdobywanie umiejętności wykonania zielnika.
  • Poznawanie nowych gatunków roślin.
  • Propagowanie aktywności na świeżym powietrzu.

Konkurs adresowany jest  do uczniów klas IV – VI.

Termin oddania prac mija 31 października 2021 r.

Zadanie konkursowe – Wykonanie zielnika z liści.

W zielniku powinno znaleźć się przynajmniej 7 liści, które należą do różnych gatunków drzew lub krzewów. Każdy liść powinien być opisany – nazwa drzewa lub krzewu, z którego pochodzi liść, data i miejsce zbioru.

Materiały pomocnicze do oznaczenia liści znajdują się (do wglądu) w sali lekcyjnej klasy.

Wszyscy Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają ocenę celującą. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.