REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

 

Cele konkursu

 • Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości. Zasady uczestnictwa w konkursie
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
  • Uczniowie prace konkursowe oddają do uczących ich nauczycieli języka polskiego.
  • Terminy oddawania i tematy prac podano poniżej.
  • Najciekawsze prace będę prezentowane na gazetce.
  • Pod koniec roku zostaną wyróżnieni uczniowie, których prace były szczególnie wartościowe.
  • Prace muszą być pisane, ozdabiane samodzielnie.
  • Należy zwrócić uwagę na treść (zgodną z tematem, ciekawie przedstawioną) oraz na estetykę wykonania. Prace należy pisać ręcznie.

 

Tematy prac

 • Moje wymarzone miejsce – praca plastyczno-literacka - należy oddać do 22 października
  • Magiczne święta – wiersz - należy oddać do 17 grudnia
  • Jak spędziłem ferie zimowe (opowiadanie) – należy oddać do 28 lutego
  • Życzenia dla uczniów naszej szkoły – należy oddać do 5 marca
  • Gdybym mógł przez jeden dzień być kimś innym, to byłbym... – należy oddać do 1 kwietnia
  • Ja w przyszłości – należy oddać do 22 kwietnia
  • Mój ulubiony film – opis– należy oddać do 12 maja
  • Pielęgnuj przyjaźń – poradnik – należy oddać do 27 maja.

 

Koordynator konkursu : mgr Marta Kazuch