Szkolny Konkurs “Stężeń moc” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8

Konkurs będzie przeprowadzony wśród zainteresowanych w/w tematyką uczniów, w formie pisemnej - poleceń otwartych i testowych.

Zadania będą sprawdzały umiejętność wykonywania obliczeń z zastosowaniem pojęć: rozpuszczalność, stężenie procentowe (procent masowy), masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość roztworu i substancji (z wykorzystaniem tabeli rozpuszczalności lub wykresu rozpuszczalności)

Cele konkursu:

  • Popularyzowanie chemii wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych
  • Pokazanie uczniom matematyki jako narzędzia wykorzystywanego do opisu składu ilościowego mieszaniny
  • Kształtowanie myślenia matematycznego

Termin: II półrocze 2021/2022

Koordynatorzy: Kamila Serwicka