W ramach projektu patriotycznego „Polska – moja Ojczyzna” w dniu 10.11. 2021r. organizowanego przez Nauczycieli Świetlicy Szkolnej odbył się Konkurs Recytatorski „Piękna nasza Polska cała…”.

W konkursie brali udział uczniowie klas I – III. Zaprezentowali oni wiersze o tematyce patriotycznej, miłości do Ojczyzny i jej pięknie.

Warto zwrócić uwagę na duże zaangażowanie uczniów w przygotowanie wierszy.

Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród  będzie miało miejsce 17 listopada 2021 

na uroczystym apelu.

W dniu tym zostaną ogłoszone również wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego dla klas I –

III pod tym samym hasłem „Piękna nasza Polska cała…”

Wyniki zostaną również umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

Koordynator: Anna Glinkowska i Nauczyciele Świetlicy Szkolnej