WYNIKI !!! 

W szkolnym konkursie na Krzyżówkę matematyczną zwycięzcami zostali:
w klasach czwartych - Patryk Wszołek, 4b
w klasach piątych - Maciej Dyl, 5a
w klasach siódmych - Aleksandra Rutkowska, 7b
w klasach ósmych - Wiktoria Kaleta, 8d.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wykonanie prac na konkurs, a Laureatom gratulujemy.

Nagrody zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Ewa Lisak
Bogumiła Pocheć

 

 

SZKOLNY KONKURS NA KRZYŻÓWKĘ MATEMATYCZNĄ

 

 

Termin: od 1 listopada do 31 stycznia 2022r.

Organizator: nauczyciele matematyki

 

I CELE KONKURSU:

 

 1. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych.
 2. Popularyzacja nauczania matematyki.
 3. Wdrażanie do korzystania różnorodnych źródeł informacji.
 4. Utrwalanie pojęć matematycznych poznanych na lekcjach.
 5. Zachęcanie uczniów do poszukiwania i zdobywania nowych informacji z zakresu matematyki.

 

II ZASADY KONKURSU:

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
 2. Zadaniem uczestników jest ułożenie krzyżówki matematycznej. Krzyżówka może składać się z pojęć matematycznych, albo może to być krzyżówka liczbowa.
 3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 4. Najlepsze prace zostaną wyłonione na każdym poziomie.
 5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (dokument .doc, wykonanie ręczne, wydruk) i w dowolnym formacie.
 7. Na każdej pracy należy umieścić następujące informacje: Imię i nazwisko, klasa. Należy również dostarczyć pracę z pełnym rozwiązaniem krzyżówki.
 8. Termin dostarczenia prac upływa 15 grudnia 2021r.
 9. Uczestników oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu.
 10. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły oraz podane uczniom na lekcjach matematyki przez nauczycieli prowadzących.
 11. Wszystkie prace zostaną zawarte w książeczce „Krzyżówka dla aktywnych” (w formie pliku PDF), która zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i będą mogły ją pobrać wszystkie osoby zainteresowane i rozwiązywać.

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie autorskiej krzyżówki matematycznej składającej się z pojęć lub liczb.
 2. Każdy uczestnik wraz z pracą przesyła zgodę przetwarzania danych, która jest załącznikiem 1(zgoda rodzica) do niniejszego regulaminu.

 

IV OCENIE PODLEGAJĄ:

 

- zgodność pracy z tematyką konkursu,

- poprawność merytoryczna,

- oryginalność i pomysłowość,

- estetyka wykonania,

- stopień trudności wykonania,

- poprawność obliczeń matematycznych.

 

V   ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia, prace uczestników i zgody na przetwarzanie danych będą przyjmowane do 31 stycznia 2022r. bezpośrednio u nauczycieli matematyki: Ewy Lisak, Bogumiły Pocheć, Agnieszki Gawor - Głowackiej


  Wszelkich informacji udzielają organizatorzy:
 • Ewa Lisak
 • Bogumiła Pocheć
 • Agnieszka Gawor - Głowacka

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!