ZASADY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica jest miejscem odpoczynku, zabawy i nauki.

W świetlicy używamy zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia, itp.

Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach i zgłaszamy swoją obecność nauczycielowi.

Estetyczny wygląd sali pozwoli nam miło spędzić czas. Dbamy o porządek!

Tornistry zostawiamy w wyznaczonym miejscu.

Lubimy spokój. Mówimy cicho. Po Sali poruszamy się powoli, nie biegamy.

Informujemy nauczyciela o wyjściu ze świetlicy szkolnej. Wykonujemy polecania nauczycieli.

Czas na świetlicy jest też po to, aby odrobić pracę domową i mieć wolny wieczór.

Akceptujemy siebie nawzajem! Każdy ma prawo do swojego zdania.

 

Szanujemy sprzęt i zabawki. To nasza wspólna własność! O gry i inne materiały prosimy nauczyciela.

Zawsze bawimy się w zgodzie. Przestrzegamy szkolnych regulaminów.

Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie. Bawimy się bezpiecznie.

Okazujemy sobie nawzajem szacunek. Mówimy do siebie po imieniu.

Lubimy być dobrze traktowani! Jesteśmy życzliwi dla siebie nawzajem oraz wszystkich pracowników szkoły.

Nauczyciel sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów i pomaga rozwiązywać problemy. Nie bój się prosić o pomoc!

Aby każdy miło spędził czas w świetlicy wszyscy musimy przestrzegać zasad.