Miasto Katowice w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia" finansuje w 2022 roku w całości

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV)”,

który jest skierowany do  uczniów VII klas katowickich szkół podstawowych oraz ich rodziców.

W terminie od 4 do 13 maja 2022 r. odbędą się spotkania edukacyjne dla uczniów.

Od 16 do 27 maja 2022 r.  zaplanowane jest przeprowadzenie pierwszej dawki szczepień.

Na przełomie września i października 2022 roku zaplanowano drugą dawkę szczepień.

 

Prezentacja informacyjna dla rodzica

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na objęcie ich dzieci Programem (Załącznik nr 2) 

 kwestionariusz badania przesiewowego przed szczepieniem ze zgodą na wykonanie szczepienia (Załącznik nr 1),

 

Zdrowie