4 maja 2022 r. o godz. 13:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się impreza środowiskowa „ Spotkanie Pokoleń”, której celem było uczczenie 77 rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz upamiętnienie bohaterów walczących w powstaniach śląskich.

Na początku głos zabrała Pani Dyrektor mgr Aleksandra Musioł, która powitała zaproszonych gości:

  • Wiceprezydenta Miasta Katowice – Pana Waldemara Bojaruna,
  • Przewodniczącego Rady Miasta Katowice – Pana Macieja Biskupskiego,
  • Radnego Rady Miasta Katowice – Pana Adama Szymczyka,
  • Proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych – księdza Dariusza Niesiobęckiego,
  • Prezesa Koła Związku Górnośląskiego Katowice – Panią Mariolę Para – Hewig,
  • Prezesa Rady Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec – Pana Łukasza Hankusa,
  • Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca-Józefowca „Revita” – Pana Jarosława Caputę,
  • Kierownika Miejskiego Domu Kultury Koszutka Filia Dąb – Panią Lidię Korzeniowską – Drapacz,
  • przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego,
  • mieszkańców dzielnic Wełnowiec i Józefowiec.

Całą uroczystość z ramienia samorządu uczniowskiego prowadziła uczennica Aleksandra Jach. Akademię okolicznościową przygotowali uczniowie „Siedemnastki” (Maja Tywonek, Julia Cichoń, Patrycja Stawiarska, Anna Czarnecka, Barbara Błaszczyk, Aleksandra Jach, Wiktoria Kaleta, Anna Szewczyk, Damian Jeż, Ksawery Dłubis, Nikodem Poręba).  Był to montaż słowno-muzyczny poświęcony II wojnie światowej oraz powstaniom śląskim. Młodzi aktorzy przedstawili krótko dzieje wojny i powstań oraz recytowali przepiękne wiersze polskich poetów o tematyce wojennej i powstańczej. Nie zabrakło również solowych wykonań znanych pieśni żołnierskich.

Po części artystycznej ponownie wystąpiła Pani Dyrektor, która podziękowała wszystkim za przygotowanie apelu oraz zaprosiła do wspólnego przejścia pod pomnik na Skwer Walentego Fojkisa. Głos zabrał również Wiceprezydent Miasta Katowice – Pan Waldemar Bojarun.

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik. Na miejscu głos zabrał Prezes Rady Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec – Pan Łukasz Hankus. Ksiądz  Proboszcz Dariusz Niesiobęcki odmówił modlitwę za wszystkich, którzy zginęli w czasie powstań śląskich oraz II wojny światowej. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty.

Uroczystość została zorganizowana we współpracy z Kołem Związku Górnośląskiego Katowice  Wełnowiec – Józefowiec.

Koordynatorem uroczystości oraz autorką scenariusza inscenizacji była Pani Anna Marzec. Oprawę muzyczną przygotował Pan Marcin Szymik, dekoracje Panie Paulina Bocheńska oraz Ewa Antosz, a poczet sztandarowy Pan Mirosław Rusinowski.