W ramach  Dnia Europejskiego  dla klas 4- 8 odbyły się w naszej szkole prelekcje na temat Unii Europejskiej przeprowadzane przez przedstawiciela Punktu Informacji Europejskiej w Katowicach.

Pięcioosobowa delegacja z klasy 8b z p. Danutą Józefowską uczestniczyła w grze miejskiej „Podróż po Europie”, podczas której rozwiązywała krzyżówki, układała puzzle i odpowiadała na pytania o krajach Unii. Panie Anna i Joanna Komarnickie zorganizowały również konkurs dla klas 4-8  na temat unii. Wyniki konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

W klasach 7 i 8 organizowane były przez p. Alinę Olszewską gry i zabawy związane z krajami europejskimi i językami z całego świata. Uczniowie rozpoznawali flagi, za pomocą kodów QR, przyporządkowywali zabytki do poszczególnych państw i rozpoznawali języki świata.
Dnia 11.05.2022 odbył się z okazji Dnia Języka Niemieckiego "Schnitzejagd". Uczniowie mieli do wykonania 10 zadań, między innymi zatańczyć walca wiedeńskiego czy taniec niemiecki "Schuhplattler", rozwiązać równanie po niemiecku, podać po niemiecku, co dziś będzie serwowane na obiad, zaśpiewać głosem operowy i zarapować " Odę do radości" F. Schillera .

                                                                                         Koordynator:

                                                                                       Danuta Józefowska

DUE

 

DUE