21 czerwca przedstawiciele SU wzięli udział w XIII Zlocie Samorządów Uczniowskich organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach.

Tegoroczny zlot odbył się pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”.  Na początku zobaczyliśmy występ Zespołu Pieśni i Tańca SP33 „Katowiczanie”, następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Senatora RP – Pana Marka Plury.

Później przybliżono uczestnikom Zlotu celów i założeń kampanii realizowanej przez Urząd Miasta Katowice: „Miejska Dżungla” (Pani Bożena Michałek - Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice). Wysłuchaliśmy prelekcji „O empatii”  (przedstawiciel ROM-E "Metis" w Katowicach Pan Tomasz Wojtasik).

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród laureatom konkursu "CzytaMY".
Podczas II części  Zlotu udaliśmy się na warsztaty, które przybliżyły nam życie codzienne osób z niepełnosprawnościami.

SU

SU2