W czwartkowe popołudnie 23 czerwca 2022 odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas  ósmych.

 

W uroczystości wzięli udział: dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie wraz z rodzicami oraz grono pedagogiczne.

Pani dyrektor mgr Aleksandra Musioł dokonała podsumowania roku szkolnego 2021/2022.

Następnie miała miejsce ceremonia przekazania pocztu sztandarowego oraz ślubowanie nowych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 

 

W dalszej części uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

 

 

Wyjątkowym wydarzeniem było dokonanie wpisów do Złotej Księgi Uczniów przez uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce. Tytuł Prymusa, zarezerwowany dla uczniów, którzy w II etapie edukacyjnym otrzymywali na świadectwach jedynie oceny bardzo dobre i celujące oraz otrzymali wyłącznie wzorowe zachowanie. Byli to:

z klasy 8a – Aleksandra Jach i Klara Pińkowska

z klasy 8d – Julia Cichoń, Damian Jeż i Wiktoria Kaleta

 

Do księgi wpisano także nazwiska uczniów, którzy w czasie nauki w szkole uzyskiwali szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach:

z klasy 8b – Igor Koczwara, Olga Krot, Maciej Walczak i Maja Tywonek

z klasy 8d – Anna Czarnecka i Wiktoria Kaleta

 

 

 

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie uczniów za osiągnięcia zdobyte w znaczących konkursach.

 

 

 

 

Dokonano także podziękowania rodzicom, którzy wyjątkowo aktywnie włączali się w działania organizowane przez szkołę i wychowawców.

 

 

Symbolicznym upominkiem uczniowie klas siódmych pożegnali swoich starszych kolegów.  A uczniowie klas ósmych zaprezentowali krótki filmik, będący podsumowaniem ich pobytu w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach.

FILMIK

Na koniec uczniowie klasy 8d zaprezentowali krótkie przedstawienie przygotowane pod kierunkiem wychowawcy pani Agnieszki Olczyk.