W sobotę, 24 września, obchodziliśmy XIX Dzień Związkowca

oraz jubileusz 100–lecia polskich szkół i 100-lecia ZNP na Górnym Śląsku.

Założycielem i pierwszym Prezesem Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku był Jan Mangold.

Patronat honorowy nad obchodami sprawowali prezes ZNP Sławomir Broniarz, marszałek województwa śląskiego – Jakub Chełstowski

oraz prezydent Katowic Marcin Krupa. Głos Nauczycielski i Ogniskowiec objęły patronat medialny nad wydarzeniem.

 

W uroczystości wzięła udział Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach - Aleksandra Musioł.

Nasza szkoła ma za sobą wiele doświadczeń, wzorowo wykonanych zadań edukacyjnych,

sukcesy, emocje i dobre myśli kilku pokoleń uczniów i ich rodziców.

Z okazji święta polskiej oświaty Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach

złożył na ręce Pani Dyrektor Aleksandry Musioł serdeczne gratulacje i życzenia dalszych, wspaniałych sukcesów.