Akcja „Sprzątanie Świata 2022”

 

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami.

Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

16  września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.

Akcję poprzedzono pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji na godzinach z wychowawcami. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątały. Klasy IV zajęły się Skwerem Walentego Fojkisa i okolicami naszej szkoły, klasy 5 okolicami K.S Kolejarz, klasy 6 Laskiem Alfreda, a klasy 8 Parkiem Wełnowieckim.

Dzięki sprzyjającej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Ilość zebranych śmieci w poszczególnych klasach była porównywalna. Zebrano głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały złożone w wyznaczonych miejscach. 

Akcja ,,Sprzątanie Świata” przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu czystości terenów objętych sprzątaniem.

 

Koordynator

Tomasz Tyczka