Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz

za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach
w okresie od 4 maja do 7 czerwca br.
zmienia organizację swojej pracy

 Na terenie poradni będą realizowane tylko najpilniejsze wizyty diagnostyczne, które są związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, o czym decyduje dyrektor poradni.

Pozostałe zadania poradni są realizowane przez pracowników poradni z wykorzystaniem metod pracy na odległość, adresy mailowe wszystkich pracowników dostępne są na stronach internetowych poradni.

O wznowieniu stałego przyjmowania klientów oraz zapisów na badania, konsultacje oraz zajęcia indywidualne i grupowe na terenie poradni poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową poradni: www.ppp5katowice.eu lub www.ppp5katowice.edupage.org

W razie potrzeby kontaktu prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numeru telefonicznego 32 203 54 46

 Najważniejsze Informacje dot. organizacji Pracy PPP nr 5 w Katowicach w okresie epidemii COVID-19

 1. W związku ze wznowieniem pracy poradni, klienci zostają zapoznani z obowiązującymi procedurami diagnozy (szczegółowe informacje dot. diagnozy znajdują się w zakładce "Strefa rodzica" - najczęściej zadawane pytania).

 2. Wszelkie dokumenty należy nadal dostarczać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub pozostawić w skrzynce pocztowej przed wejściem do poradni. Osobisty kontakt jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

 3. Konsultacje i porady nadal udzielane są telefonicznie i mailowo. Poradnia nie przyjmuje nieumówionych wcześniej telefonicznie klientów.

 4. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający wraz z dyrektorem pod kątem zasadności, pilności i konieczności wydania wnioskowanych dokumentów.

 5. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające, kontynuacji opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne - zgodnie z analizą specjalistów poradni.

 6. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic zostaje poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z zagrożeniem epidemicznym. Niewyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.

 7. Pracownik pedagogiczny umawia dziecko na wizytę telefonicznie, przeprowadzając jednocześnie wywiad epidemiologiczny i diagnostyczny, który potem opiekun dziecka podpisuje podczas wizyty.

 8. Rodzic zostaje poinformowany o konieczności przygotowania dziecka do spotkania na terenie poradni poprzez rozmowę z dzieckiem o badaniu i konieczności zachowania dystansu, noszenia środków ochronnych oraz pozostaniu podczas badania bez rodzica.

 9. Osoby umówione na wizytę zgłaszają się do poradni punktualnie na wyznaczoną godzinę, nie przychodzą wcześniej w celu uniknięcia zbędnego czasu przebywania na terenie poradni, a jeżeli przyjdą wcześniej oczekują na zewnątrz placówki.

 10. Na diagnozę przyjmowane są osoby bez obserwowanych objawów chorobowych, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskuje się telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, która jest ponownie weryfikowana telefonicznie na dzień przed wyznaczonym terminem wizyty).

 11. Badany oraz rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci: maseczek/przyłbic i rękawiczek jednorazowych. Odległość między osobą badającą, a badanym i towarzyszącymi opiekunami to minimum 1,5 metra.

 12. Dziecko umawiane na diagnozę, w miarę możliwość,  powinno być zaopatrzone we własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki lub inne wskazane przez umawiającego wizytę specjalistę), wodę do picia, chusteczki higieniczne.

 13. Przy wejściu na teren placówki, przez wyznaczonego pracownika przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała klientom termometrem bezdotykowym. Dodatkowo rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym (treść oświadczenia znajduje się w zakładce "Strefa rodzica" - dokumenty do pobrania).

 14. Przed przystąpieniem do badania, osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do zdezynfekowania rąk.

 15. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica/prawnego opiekuna.

 16. Rodzic oczekuje na dziecko w miejscu wyznaczonym w poradni lub na zewnątrz poradni.

 17. Jeżeli Rodzic będzie przebywał na terenie placówki dostosowuje się do wskazań pracownika dotyczących sposobu oczekiwania na dziecko.

 18. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami/prawnymi opiekunami prowadzone są telefonicznie lub online.