Powiadomienie o ryzyku

wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu