Projekt międzynarodowy

 

 

W roku szkolnym 2022/23 od 28.01.2023 do 31.05.2023 nasza szkoła realizuje projekt międzynarodowy e-Twinning pt. „Guide to European countries”. W projekcie biorą udział takie kraje jak Azerbejdżan, Włochy, Bułgaria czy Turcja.

Celami projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim, kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie kompetencji językowych szczególnie jeżeli chodzi o umiejętność mówienia, słuchania i czytania w języku angielskim, rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego, kształtowanie kreatywności u uczniów oraz uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka.

Produktem finalnym jest stworzenie z różnymi krajami wspólnego cyfrowego przewodnika po krajach Europejskich. Czas trwania projektu to 3 miesiące.

Autorem oraz koordynatorem projektu jest pani Joanna Komarnicka a współkoordynatorem jest pani Anna Komarnicka.

Projekt będzie wspaniałym doświadczeniem nie tylko dla uczniów ale także dla nauczycieli. Młodzież naszej szkoły pozna nie tylko tradycje i kulturę krajów Europejskich, ale również będzie miała możliwość doskonalenia się w języku angielskim.