,,Mała Szkoła” również włączyła się w akcję MEN „#SzkołaPamięta”.

Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.

W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich było zapalanie zniczy na opuszczonych i zapomnianych grobach przez uczniów klasy Ia pod opieką wychowawcy. Uczniowie klas IIIa i i IIIb napisali pracę o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miejsca, regionu, społeczności. O piękną dekorację zadbała pani Jolanta Syrek. We wszystkich klasach przeprowadzono zajęcia ,,Wspominamy bliskich”, na temat pamięci osobom, które od nas odeszły.