Okres świąt Bożego Narodzenia jest miłą okazją do zorganizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami kalendarza adwentowego.

W miłej i niezwykle uroczystej atmosferze dzieci poznają polską tradycję świąt i integrują się w zespole klasowym.  Uczestniczą w klasowej Wigilii a także mają okazję spotkać św. Mikołaja.