„Po to ginęli tamci, abyśmy my mogli żyć”.

Tradycją Siedemnastki były „Spotkania Pokoleń” organizowane co roku 8 maja z okazji zakończenia II wojny światowej oraz upamiętnienia powstańców śląskich. Współorganizatorem tych imprez środowiskowych był Związek Górnośląski. Na uroczystościach pojawiali się znakomici goście: przedstawiciele władz miasta, pobliskich parafii, szkół, instytucji, harcerze i mieszkańcy dzielnic Wełnowiec – Józefowiec. Spotkania rozpoczynały się w naszej szkole od uroczystego apelu, a kończyły przejściem na skwer Walentego Fojkisa, gdzie delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. Tak było …

Niestety, w tym roku z powodu trwającej pandemii apel nie będzie mógł się odbyć w takiej formie jak dotychczas.

Zapraszamy uczniów i rodziców na platformę zdalnego nauczania „moodle”.

W zakładce „biblioteka” znajdują się wiadomości o powstaniach śląskich, II wojnie światowej oraz przepiękne teksty wierszy wojennych i pieśni żołnierskich.