Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej już od kilku lat na stałe wpisał się w harmonogram uroczystości w SP17 w Katowicach,

promując współuczestnictwo w życiu szkoły, dzielnicy czy miasta miejscowej wspólnoty.

  Pomimo utrudnień pandemicznych, naszych działań nie mogło zabraknąć i w tym roku- stąd ich wyjątkowy charakter.

 Ta coroczna, organizowana w naszej szkole przez Samorząd Uczniowski impreza kształtująca od lat świadomość i aktywność obywatelską środowiska szkolnego, miała miejsce w dniach 19-23 października 2020 r. i skoncentrowana była wokół wyborów SU na przewodniczącego szkoły w których kandydatami byli uczniowie klas ósmych, Bartosz Pawlik i Paweł Kierot.

 W ramach akcji, tygodniowa działalność organizatorów i uczestników imprezy obejmowała aktywność informacyjną do czego posłużyła gazetka w holu szkoły, filmiki i prezentacje multimedialne n/t praw i obowiązków ucznia wyświetlane na lekcjach wychowawczych i finalnie, także informator SU oraz internetowa strona szkoły.

 Natomiast w działania kształtujące postawy obywatelskie wchodziła kampania wyborcza z szerokim wykorzystaniem możliwości internetu (m.in. prezentacje kandydatów oraz możliwość głosowania online) jak również same wybory, w których zwyciężył Paweł Kierot.

Gratulacje dla uczestników i zwycięzcy. Mamy głębokie przekonanie że w bieżącym roku szkolnym ich rywalizacja przekształci się w zgodną współprace. Powodzenia.