"Mity i bogowie z niepełnosprawnościami. Dyskusja z dziećmi i dla dzieci"

Zachęcamy rodziców z dziećmi do udziału w wydarzeniu pt.: "Mity i bogowie z niepełnosprawnościami. Dyskusja z dziećmi i dla dzieci" z okazji Światowego Dnia Życzliwości-(szczegółowe informacje na facebookowym fanpage'u) Organizatorem jest Muzeum Miejskie we Wrocławiu. Termin: 20.11.2020 r., godzina 16:00. Czas trwania: 30 min.

                                                                        Koordynator: Aleksandra Złomek
                                                                        Nauczyciele świetlicy: Monika Matysiok, Anna Glinkowska, Anna Pietrzczyk