2 grudnia 2020r. odbył się Jubileuszowy X Szkolny Konkurs Recytatorski w Gwarze Śląskiej. W tym roku miał on inną formę niż zwykle, ponieważ został przeprowadzony poprzez platformę zdalnego nauczania „Teams”.

Wzięło w nim udział dwunastu uczniów z klas IVb, VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb. 

Na początku Pani Dyrektor Aleksandra Musioł powitała wszystkich uczestników konkursu oraz życzyła powodzenia i dobrej zabawy podczas zmagań gwarowych. Następnie prowadząca konkurs przedstawiła krótką prezentację poświęconą jubileuszowemu konkursowi. Później uczniowie prezentowali przygotowane teksty gwary.

Recytacje były oceniane przez jury w składzie: Pani Dyrektor Aleksandra Musioł (przewodnicząca jury), Pani Anna Marzec i Pan Marcin Szymik. Uczniowie mogli otrzymać punkty w trzech kategoriach: sprawne posługiwanie się gwarą, interpretacja tekstu oraz wyrazistość i dykcja.

Wyniki konkursu:

I miejsce zajęli uczniowie Aleksandra Jach z kl. VIIa oraz Kamil Winczakiewicz z kl. VIIIb

II miejsce wywalczyła uczennica klasy VIIa – Nikola Paleń

III miejsce zdobył  uczeń klasy IVb – Maksymilian Kuna

Wyróżnienia otrzymały uczennice: Marlena Dembińska – kl. VIc i Olga Krot – kl. VIIb.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dodatkowe punkty z zachowania oraz oceny z języka polskiego. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu odbędzie się w najbliższym możliwym czasie po powrocie uczniów do szkoły.

W trakcie konkursu nie tylko można było wysłuchać pięknych tekstów  w gwarze śląskiej  (np. „Jak pogodać se ze psym”, „Tydziyń”, „Kiedyś na Ślonsku”, „Cygonka”), ale również pośpiewać regionalne piosenki (np. „Karliku, Karliku”, „Szła dzieweczka”, „Poszła Karolinka”).

Na końcu głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu.

Część muzyczną przygotował Pan Marcin Szymik. Organizatorką konkursu była Pani Anna Marzec.

 Zapraszamy do obejrzenia okolicznościowej prezentacji