Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do projektu MEN " Razem na święta".

Ze względu na nietypową sytuację w tym roku przybierze ona inną formę. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wykonania kartki lub ozdoby świątecznej i podrzucenie  jej sąsiadom, szczególnie osobom samotnym, w możliwie tajemniczy sposób: położenie przed drzwiami, wrzucenie do skrzynki pocztowej, wsunięcie w drzwi itp. Prosimy o przesłanie fotografii prezentującej przygotowaną niespodziankę lub sposób jej przekazania.

Podzielmy się życzliwością.