Podziękowanie za udział w projekcie " Ocalić od zapomnienia"