Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach organizuje na terenie woj. śląskiego akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Wirusoochrona”.Akcja kierowana do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców jest organizowana ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Nauczyciele w klasach I- III przeprowadzą ciekawe lekcje wykorzystując prezentacje dotyczące zachowania higieny ,ochrony przed wirusami. Uczniowie wykonają  prace plastyczne np. zakładki promujące szczepienia ochronne