XVIII Miejski Konkurs Recytatorski „JESTEŚMY DZIEĆMI EUROPY”

Tegoroczna tematyka „Wiersze, które nas rozbawią – humor w poezji” został rozstrzygnięty.

PODAJEMY WYNIKI:

Kategoria I  - klasy I – III

I miejsce – Gabriel Salamon  z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Katowicach

II miejsce – Zofia Szymańska ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach

III miejsce -  Daniel Drobiec ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach

Wyróżnienia:

Antoni Bończyk z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

Viktoria Spyra ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach

Kategoria II – Klasy IV – VIII

I miejsce – Nadia Wojnar

II miejsce – Paweł Golc ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach

III miejsce – Julia Siwy ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach

Wyróżnienie:

Natalia Pacyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

          W konkursie uczestniczyły 22 osoby z 10 katowickich szkół podstawowych.

Jury nie miało łatwego wyboru.

Dziękujemy recytatorom, nauczycielom oraz  rodzicom za włożony trud w przygotowaniu

występu online.

Koordynator Konkursu: Anna Glinkowska