Szkolny Zestaw Materiałów Ćwiczeniowych

obowiązujących

w Szkole Podstawowej nr 17

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

w roku szkolnym 2019/2020

 

I etap edukacyjny

Klasa 1

L.p.

Przedmiot

Autor materiału ćwiczeniowego

Tytuł materiału ćwiczeniowego

1.

Język angielski

Tessa Lochowski,

Cristiana Bruni

New English Adventure 1. Zeszyt ćwiczeń.

2.

Edukacja wczesnoszkolna

E. Prebisz-Wala

J. Zarzycka

Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń. Części 1-4

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń .Części 1-2

Klasa 2

L.p.

Przedmiot

Autor materiału ćwiczeniowego

Tytuł materiału ćwiczeniowego

1.

Edukacja wczesnoszkolna

E. Prebisz-Wala

I. Zarzycka

Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń. Części 1-4

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń .

Części 1-2

 

 

2.

Język angielski

V. Lambert , A. Worrall

New English Adventure 2. Zeszyt ćwiczeń.

Klasa 3

L.p.

Przedmiot

Autor materiału ćwiczeniowego

Tytuł materiału ćwiczeniowego

1.

Edukacja wczesnoszkolna

E. Prebisz-Wala

J. Zarzycka

Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń. Części 1-4

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń .

Części 1-2

 

 

2.

Język angielski

T.Lochowski , A. Worrall

New English Adventure 3 . Zeszyt ćwiczeń.

 

 

II etap edukacyjny

 

Klasa 4

L.p.

Przedmiot

Autor materiału ćwiczeniowego

Tytuł materiału ćwiczeniowego

1.

Język polski

A. Łuczak

Między nami 4 – wersja B

2.

Język angielski

L. Kilbey

English Class A1

3.

Matematyka

 

M. Braun

Matematyka z kluczem 4

4.

Przyroda

 

J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz, I. Wróbel

Tajemnice przyrody 4. Zeszyt ćwiczeń

 

Klasa 5

L.p.

Przedmiot

Autor materiału ćwiczeniowego

Tytuł materiału ćwiczeniowego

1.

Język polski

A.Łuczak

Między nami 5 – wersja B

2.

Język angielski

J. Heath

English Class A1+

3

Matematyka

 

M. Braun

Matematyka z kluczem 5

4.

Biologia

 

J. Holeczek

 

Puls życia 5. Zeszyt ćwiczeń

 

 

 

 

Klasa 6

L.p.

Przedmiot

Autor materiału ćwiczeniowego

Tytuł materiału ćwiczeniowego

1.

Język polski

A.Łuczak, A. Murdzek

Między nami 6 - wersja B

2.

Język angielski

J. Heath, C. Bright

English Class A2

3.

Matematyka

 

M. Braun, A. Mańkowska

Matematyka z kluczem klasa 6

4.

Biologia

 

M. Fiałkowska, S. Gębica

Puls życia 6. Zeszyt ćwiczeń.

 

 

Klasa 7

L.p.

Przedmiot

Autor materiału ćwiczeniowego

Tytuł materiału ćwiczeniowego

1.

Język polski

A. Łuczak

Między nami 7 – wersja B

2.

Język angielski

L. Edwards

English Class A2+

3.

Język niemiecki

M. Kosacka

Meine Deutschtour 7

4.

Matematyka

 

M. Dobrowolska

Matematyka z plusem 7

 

 

 

 

K l a s a 8

L.p.

Przedmiot

Autor materiału ćwiczeniowego

Tytuł materiału ćwiczeniowego

1.

Język polski

A. Łuczak

Między nami 8 – wersja B

2.

Język angielski

S. Dignen

English Class B1

3.

Język niemiecki

M. Kosacka

Meine Deutschtour 8

4.

Matematyka

 

J. Lech

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe

 

 

Szkolny Zestaw Materiałów Ćwiczeniowych zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną dn.13.06.2019 r. i Radę Rodziców dn. 10.06.2019 r.