book

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

Jeśli uczeń uszkodzi, zniszczy lub nie zwróci podręcznika, który otrzymał od szkoły, należy

dokonać wpłaty za podręcznik zgodnie z informacją otrzymaną w bibliotece szkolnej.

 Nr konta:

06 1020 2313 0000 3102 0515 0919

Wpłacający powninien podać w tytule wpłaty:

  • nazwę szkoły,
  • imię i nazwisko ucznia,
  • klasę,
  • tytuł zniszonego lub niezwróconego podręcznika, ewentualnie numer jego części.

Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie szkoły.