22 września 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie medali KEN

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej.

 Śląski Kurator Oświaty pani Urszula Bauer dokonała wręczenia odznaczeń w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.

W gronie wyróżnionych osób znaleźli się nauczyciele naszej szkoły:

Gabriela Burzyńska

Anna Glinkowska

Anna Kaczmarek - obecnie nauczyciel LO  w Katowicach

Agnieszka Olczyk

Marcin Szymik

Ewelina Zbrońska - Langner - obecnie nauczyciel SP w Dąbrowie Górniczej

Aktualności 

Aktualności