Szanowni Rodzice/ Opiekunowie Drodzy Uczniowie klas VIII

Proponujemy Uczniom klas VIII przystąpienie do próbnego egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w terminach:
• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski – czas trwania 120 minut/ wydłużenie do 180 minut ;
• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka – czas trwania 100 minut/wydłużenie do 150 minut;
• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne – czas trwania 90 minut/wydłużenie do 135 minut.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (www.oke.jaworzno.pl).
Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Próbny egzamin jest dla uczniów chętnych. Uczniowie nie będą otrzymywali z tego egzaminu ocen cząstkowych z przedmiotów.
1. Jeśli Państwa dziecko chce przystąpić do tych egzaminów należy:
 przed godz. 9:00 wejść na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) lub na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (www.oke.jaworzno.pl).
 pobrać materiały – arkusze egzaminacyjne z danego przedmiotu w danym dniu
2. Pracę z arkuszem rozpocząć każdego dnia o godz. 9:00
3.Czas pracy ucznia z arkuszem nie powinien przekraczać wyznaczonego czasu (patrz wyżej);
4. Uczeń powinien pracować samodzielnie z arkuszem
5. Uczeń rozwiązuje zadania albo w pliku w edytorze tekstów albo na zwykłej kartce papieru numerując kolejne rozwiązywane zadania.
6. Swoje rozwiązania uczeń przesyła mailowo na adres nauczyciela przedmiotu w postaci uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań.
7. Po sprawdzeniu pracy nauczyciel odeśle krótki komentarz (tą samą drogą) o stopniu rozwiązania arkusza.
8. Szkoła nie przewiduje możliwości przekazania uczniom arkuszy w formie wydruków.

Przypominamy, że w naszej szkole Próbny Egzamin Ósmoklasisty został już przeprowadzony, więc przystąpienie do obecnego próbnego egzaminu przez ucznia ma charakter wyłącznie dobrowolny oraz diagnostyczny.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
• osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych


Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Aleksandra Musioł