Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym ,,Kartka z okazji Dnia Nauczyciela”.

Dzieci wykazały się ogromną starannością oraz pomysłowością, dlatego też wybór zwycięskich prac był bardzo trudny. Wzbudziły one wśród oglądających zachwyt i uznanie.

Z wyróżnionych prac powstała wspaniała wystawa, którą można oglądać na holu małej szkoły.

Komisja konkursowa w składzie p. vicedyrektor K. Czyż, T. Jamróz oraz J. Leszczyńska stanęła przed trudnym wyborem tych najlepszych.

Po długich dyskusjach postanowiono wyróżnić 8 uczniów za pomysłowość, estetykę  i wkład pracy włożony w przygotowanie kartki.

Zwycięskie prace zostały nagrodzone dyplomami oraz upominkami. Gratulacje!!!

I miejsce

-Milena Piec

-Kinga Pol

-Hanna Szyszko

-Filip Matyasik

Wyróżnienia:

-Wojtek Lubański

-Jakub Kosowski

-Alicja Muszalik

-Wiktoria Nieszwiec