SADZIMY DRZEWKO  30.10.2021


Uczniowie klas pierwszych zasadzili wspólnie na terenie szkolnego podwórka drzewko w ramach corocznej akcji "Coś tu po nas zostanie". Pierwszaki odczytały wiersze o drzewach, wykazały się też wiedzą na temat znajomości drzew rozwiązując zagadki. Pani wicedyrektor Katarzyna Czyż przyjęła deklarację uczniów, że będą dbać i szanować przyrodę.
Akcję przygotowała pani J. Maselik wraz z klasą 1b.

"My i nasze drzewko"