Ogólnopolski konkurs Plastyczny

Szkolny Konkurs Literacko - Plastyczny

Zapraszamy wszystkie klasy do Ogólnopolskiego konkurs na stworzeni kartki świątecznej.

te same prace wypełnione pięknymi, osobistymi życzeniami wezmą udział w szkolnej części konkursu.


Cele konkursu:
1.
Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
2.
Rozbudzanie inwencji twórczej.
3.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień literackich dzieci.
4.
Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży, wobec sztuki i tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Św
iąt Bożego Narodzenia.


Oceniane będą:

  • estetyka wykonania pracy
  • samodzielność wykonania pracy (w przypadku kartki wykonanej samodzielnie),
  • pomysłowość pracy (różne płaskie techniki plastyczne),
  • pomysłowe życzenia,
  • Poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i językowa zapisu życzeń
  • zgodność z tematem.

Kartki biorące udział w szkolnej części(oraz jednocześnie w ogólnopolskiej) konkursu prosimy oddawać do 14.12.2021, zaś biorące udział tylko w części ogólnopolskiej do 17.12.2021

do p. Agnieszki Gawor-Głowackiej lub p. Hanny Wilk

Regulamin ogólnopolskiego konkursu