W dniach 22-26 listopada świętowaliśmy w naszej szkole TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI.

Dla dzieci na każdy dzień zostały przygotowane różne zadania i niespodzianki. Uczniowie oglądali prezentację dotyczącą życzliwości, wykonali klasowy plakat ,,Życzliwość mamy w korzeniach”.

W środę obowiązywał ubiór na żółto, gdyż to kolor optymizmu i radości. Dodatkowo był to Dzień dobrych wiadomości z magicznego pudełka. Zostały wylosowane dla każdej klasy hasła, motto do zawieszenia w klasie. Kolejne zadania były pod hasłem ,,Zatrzymaj się koleżanko, kolego i napisz coś miłego”. Na korytarzu została wyeksponowana gazetka i hasła nawiązujące do pozytywnych uczuć i relacji interpersonalnych. Uczniowie na „Tablicy życzliwości” przyczepiali karteczki z życzeniami, pozdrowieniami, miłymi słowami kierowanymi do całej społeczności szkolnej lub do wybranej osoby.  

Jako podsumowanie tego tygodnia dzieci wykonały w klasach  łańcuch  przyjaźni, na którego ogniwach  zapisali np. odpowiedzi na pytania: co to znaczy być życzliwym?, jakie zachowanie określa się mianem życzliwego?, jak można okazać innym życzliwość? i tym podobne.

                                                        Fotorelacja z wydarzenia

 

To był bardzo miły tydzień, który na pewno zapamiętamy na długo.

                                                                                         Koordynatorki: Tamara Jamróz, Aleksandra Złomek

Uśmiechnięty kwiat » kwiaty na bloga