Nasi uczniowie na konkursie " Bajkowy Świat Europy"

15 grudnia uczniowie z klas pierwszych: Makary Jach i Aleksandra Talar wzięli udział w Miejskim Konkursie „Bajkowy Świat Europy” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 58 w Katowicach, który z uwagi na sytuację pandemiczną odbył się online przez aplikację Teams. Uczniowie odpowiadali na pytania organizatorów, rozwiązywali zadania, quizy. Jury konkursu stanowili organizatorzy i przedstawiciele Straży Miejskiej w Katowicach, którzy przygotowali jedno z zadań konkursowych. Tegoroczny konkurs miał na celu promowanie wiedzy na temat wybranych krajów Unii Europejskiej i znajomości dziecięcej literatury europejskiej.