Rozpoczęcie rekrutacji

Zgłoszenie kandydata do szkoły obwodowej można dokonać w systemie elektronicznym od 21 marca 2022 r.

Link do programu :

https://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Szczegóły znajdą Państwo w naszej zakładce:  Rekrutacja

Obraz znaleziony dla: dzieci idą do szkoły