Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach z radością informuje,

że na tegorocznym Festynie Rodzinnym „Postaw na Rodzinę”

organizowanym wspólnie ze Społecznością Uczniowską i Radą Pedagogiczną

w dniu 1.06.2022r. zebrano kwotę

2.990,50 gr

 
Dochód uzyskany z festynu
Rada Rodziców przeznaczy na:

zakup nagród dla uczniów szkoły z okazji
zakończenia roku szkolnego

WSZYSTKIM RODZICOM, PRAWNYM OPIEKUNOM, NAUCZYCIELOM, UCZNIOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNĄ POMOC PRZY ORGANIZACJI FESTYNU I OKAZANĄ HOJNOŚĆ
PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW DYREKTOR SZKOŁY

GRZEGORZ KIEROT ALEKSANDRA MUSIOŁ