Katowice, 26.08.2022r.

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE, DRODZY UCZNIOWIE! 

Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości organizację rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

 

Klasy I:

- klasa I a godz. 11.00  sala gimnastyczna w obiekcie przy ul. Dekerta

- klasa I b godz. 12.00  sala gimnastyczna w obiekcie przy ul. Dekerta

- klasy II:  godz. 9.00- 11.30  obiekt przy ul. Józefowskiej / akademia, spotkanie w klasach z wychowawcami/

 

klasy III - VIII :  obiekt przy ul.  obiekt przy ul. Dekert

WEJŚCIE  GŁÓWNE

WEJŚCIE PRZEZ SZATNIĘ

 

Klasa 4b

SALA nr 4

Klasa 8a

SALA nr 8

Klasa 3a

SALA nr 5

Klasa 5b

SALA nr 13

Klasa 3b

SALA nr 3

Klasa 4a

SALA nr 14

Klasa 6a

SALA 25

Klasa  5a

 SALA nr 15

Klasa 6b

SALA 26

Klasa 8c

SALA 27

Klasa 7a

SALA 24

Klasa 8b

SALA 30

 

Uroczyste rozpoczęcie dla klas III, IV i V sala gimnast. obiekt przy ul. Dekerta 1 godz.  9.00

 spotkanie z wychowawcą w klasie 10.00-12.00

 

Uroczyste rozpoczęcie dla klas VI, VII i VIII    sala gimnast. obiekt przy ul. Dekerta 1 godz. 10.00

spotkanie z wychowawcą w klasach o godz. 9.00 – 12.00 z przerwą na akademię

 

 

Świetlica  szkolna czynna w dniu 1.09.2022r.

od godziny   7.00 - 17.00   w obiekcie przy ul. Józefowskiej,

od godziny   7.00 - 16.00   w obiekcie przy ul. Dekerta

 

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie zgłoszonych obiadów w dniu 1.09.2022r. od godz. 12.00

 

 

Prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

  1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  3. Rodzice/opiekunowie proszeni są o niewchodzenie na teren budynków szkoły bez ważnej przyczyny, wyjątek stanowią rodzice/ opiekunowie uczniów klas pierwszych, którzy towarzyszą uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
  4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

                                                       

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Aleksandra Musioł - dyrektor szkoły

 

 

Ks. Proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych przy Al.  Korfantego serdecznie zaprasza na

Mszę Świętą w intencji społeczności szkolnej z  okazji rozpoczęcia roku szkolnego 01.09. 2022r. godz. 8.00  w kościele parafialnym.

Udział we Mszy św. jest dobrowolny, dzieci uczestniczą we Mszy św. pod opieką rodziców.