ZARZĄDZENIE NR 26/2022

Z DN. 23.09.2022 ROKU

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W KATOWICACH

 

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2022