Szanowni Rodzice/Opiekunowie uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno –wychowawczych w dniach od 16 do 25 marca 2020 roku, Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z rekomendacją MEN nauczyciele naszej szkoły przygotują materiały dydaktyczne do indywidualnej pracy własnej ucznia w domu.


Dla każdej klasy zostanie założone konto na OneDrive, na którym nauczyciele od 16 marca 2020 r. będą umieszczać materiały edukacyjne, w tym e-materiały. Wychowawca klasy poprzez e-dziennik prześle rodzicom login i hasło do konta.
Obowiązkiem ucznia jest systematyczne utrwalanie materiału omówionego na lekcjach poprzez lekturę podręcznika oraz wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Przypominamy, że w każdym podręczniku są wydzielone strony poświęcone zadaniom z danego tematu. Uczniowie mają do dyspozycji również zeszyty ćwiczeń.
Bardzo prosimy o zmotywowanie dzieci do systematycznej pracy i codziennego sprawdzania materiałów zamieszczanych na koncie OneDrive.
W razie pytań, wątpliwości, trudności w rozwiązaniu zadania prosimy o kontakt przez e-dziennik z nauczycielem danego przedmiotu w dni robocze w godz. 9:00 – 13:00.


W dniach 12 i 13 marca 2020 r., kiedy szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, uczeń ma możliwość zabrania z szatni /szafka indywidualna/ pozostawionych materiałów edukacyjnych i odzieży. W w/w dniach może to zrobić również rodzic ucznia w godzinach od 7.00 do 17.00.

W obu obiektach szkoły będą prowadzone prace porządkowe zapewniające higienę wszystkich pomieszczeń szkolnych.


Z poważaniem
Dyrektor szkoły
mgr Aleksandra Musioł